Vores metode​

Overblik

Udgangspunktet for vores projekter indenfor alle ydelsesområder vores 5-fase model, der er illustreret og beskrevet kort herunder:​

1. Analysefasen

Vi begynder vores projekter med at søge indsigt i og forstå din virksomhed: Jeres organisation, mål, produkter/ydelser, konkurrenceforhold, organisationskultur, styrker, svagheder, muligheder og trusler. På den måde skaber vi os en god indsigt i din virksomhed, hvilket er en væsentlig forudsætning for at løse din virksomheds specifikke udfordringer sammen med jer. Ligeledes er det i analysefasen, at vi i fællesskab definerer projektets omfang.

2. Identifikation af forbedringspotentiale

Vi præsenterer det forbedringspotentiale, som analysefasen har identificeret. I fællesskab beregner og vurderer vi hvilke tiltag, der vil give den største positive effekt for jeres forretning, samt hvilken indsats det kræver at opnå den pågældende effekt.

3. Udvikling af forbedringstiltag

Vi udvælger i fællesskab de forbedringstiltag, som vi vil gå videre med. Tiltag forkastes primært af følgende årsager:​

- For lille effekt i forhold til krævet indsats

- Manglende ressourcer til implementering og vedligehold

- For stor risiko for negativ påvirkning af andre dele af værdikæden

Vi udarbejder projektbeskrivelse med tilhørende projektplan for hvert af de tiltag, som vi sammen med jer vælger at gå i implementeringsfasen med.

4. Implementering af forbedringstiltag

Tiltagene implementeres i meget tæt samarbejde med dine medarbejdere. På den måde bliver tiltagene bedst muligt forankret i din virksomhed. Af samme årsag har dine nøglemedarbejdere været en del af hele processen. Supply Chain Consulting overvåger, støtter og vejleder nøje, så vi sikrer, at tiltagene implementeres i dagligdagen med maksimal effekt. Vi slipper først, når alle tiltag er sikkert implementeret og har vist, at de fungerer i drift.

5. Evaluering af forbedringstiltag

Under analysefasen laver vi i fællesskab en plan for hvornår og hvor ofte, vi skal evaluere. I takt med, at projektet skrider frem og tiltag implementeres, kan vi løbende justere behovet for evaluering. Dog mødes vi altid senest 3 måneder efter, at forbedringstiltagene er implementeret. Sammen evaluerer vi her effekten af projektarbejdet og selve implementeringen af forbedringstiltag. Ligeledes aftaler vi eventuelle justeringer af de implementerede tiltag.

Kontakt os i dag​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Firmainformation​

Supply Chain Consulting

​Business Park Randers

Parkboulevarden 31

8920 Randers NV

CVR: 38113720