Idégenerering, innovation & produktudvikling​

Udvikling af nye produkter og services – din virksomheds fremtid

Ofte lyder det, at vi i fremtiden skal leve af vores innovationer her i Danmark, hvilket ikke mindst skal ses i lyset af vores høje lønniveau. Betyder det så, at stort set alle medarbejdere i din virksomhed skal bruge alle ressourcer på innovation? Nej det gør det naturligvis ikke. Jesper Bo Jensen, Direktør for center for fremtidsforskning og fremtidsforsker, skriver følgende i sin artikel ”Innovation– Den succesfulde udnyttelse af idéer, 2008 (www.fremforsk.dk): ”Det vi skal leve af i fremtiden er ikke selve innovationen, men innovative virksomheder. Det er virksomheder, der er i stand til at udvikle nye produkter, fremstille dem, transportere dem verden rundt samt sælge dem”.

Det er ikke nok at skabe en masse ideer via kreativ idégenerering. Din virksomheden skal også kunne levere et færdigt produkt eller ydelse til dine kunder. Ingen tvivl om at innovation i form af udvikling af nye produkter og services bliver vigtigere og vigtigere i en verden under konstant forandring. Det er blot vigtigt, at du skaber nogle rammer omkring din innovation, så du hverken bruger for meget eller for lidt tid og ressourcer på innovationsarbejdet. Hos Supply Chain Consulting hjælper vi dig og din virksomhed med at strukturere processerne omkring din virksomheds idégenerering, innovation og produktudvikling. Med os får I en proces, der støtter jer hele vejen fra idégenerering til levering af det færdige produkt hos kunden.

Vores tilbud til din virksomhed

Med teoretisk udgangspunkt i lean hjælper vi dig med at opbygge processer og rammer for idégenerering, innovation og produktudvikling i din virksomhed. Vi hjælper jer med at skabe rammerne, så I kan bruge tiden på at få de gode ideer og skabe innovative produkter & services på den mest effektive måde. Vi fokuserer altid vores processer på dine markeders behov. Det gælder både de bevidste og ubevidste behov. Formålet med dette er at gøre din idégenerering, innovation og produktudvikling så markedsrelateret som muligt. Vi har meget fokus på at inddrage relevante leverandører så tidligt som muligt i din virksomheds idégenerering og produktudvikling, idet din virksomheds netværk af leverandører normalt rummer et utal af ideer og relevante kompetencer. På den måde kan du få glæde af et helt netværk af relevante kompetencer, som måske ikke findes i din egen virksomhed.

Kontakt Supply Chain Consulting

Kontakt Supply Chain Consulting allerede i dag jv@supplychainconsulting.nu eller tlf. 2156 6839, hvis du vil høre mere om vores muligheder for at hjælpe dig med at optimere processerne omkring din virksomheds idégenerering, innovation og produktudvikling.

Kontakt os i dag​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Firmainformation​

Supply Chain Consulting

​Business Park Randers

Parkboulevarden 31

8920 Randers NV

CVR: 38113720